Mattheuseffect

4.4.4 Mattheuseffect

Omschrijving

Bij het lezen: de goede lezers worden naar verhouding beter, terwijl de zwakke naar verhouding steeds zwakker worden.

Toelichting

Het Mattheuseffect is zichtbaar wanneer kinderen in homogene groepen om beurten hardop dezelfde tekst lezen. Het nadeel van groepslezen in homogene groepen (niveaulezen) is dat de zwakke lezers niet beter worden. In een ‘zwak’ groepje zitten kinderen met vaak verschillende leesproblemen die elkaar niet op een hoger plan kunnen brengen. Ze horen geen goed voorbeeld. Bovendien heeft dit vaak een demotiverend effect. Goede lezers profiteren wel van het lezen in een homogene groep.

Zie ook

Groeperingsvormen voortgezet technisch lezen; signaleren en analyseren van leesproblemen; taalheterogene groepen algemeen.