Incidenteel woordenschatonderwijs

2.2.3 Incidenteel woordenschatonderwijs

Omschrijving

Een vorm van woordenschatonderwijs waarbij woordbetekenissen min of meer toevallig aan de orde komen, bijvoorbeeld bij het lezen van teksten.

Toelichting

De leraar gaat uit van het taalaanbod dat zich voordoet, bijvoorbeeld in teksten, en legt woorden uit wanneer hij merkt dat leerlingen het woord niet kennen. Dit is belangrijk voor de leerlingen om de activiteit te kunnen volgen en om actief mee te kunnen doen.
Algemeen wordt aangenomen dat de kans klein is dat de woordenschat van de leerlingen hiermee wordt uitgebreid. Uit onderzoek is gebleken dat woorden daarvoor veel vaker moeten worden aangeboden en dat leerlingen actief met de woorden aan de slag moeten gaan.
Daarnaast wordt semi-incidenteel woordenschatonderwijs onderscheiden, bijvoorbeeld bij het werken met praatplaten waarbij wel sprake is van enige structuur, maar meestal niet van woordselectie, opbouw, enzovoort.

Zie ook

Intentioneel woordenschatonderwijs.